ESPECIAL DIA DE LA HISPANIDAD: EL SALON DORADO DE LA GENERALITAT
LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ANDRES